Tarieven

Tarieven

Tarieven

Onafhankelijk en transparant zonder belangen bij de keuzes die gemaakt worden.

Voor elk budget een passende uitvaart dat is het uitgangspunt van Philia Uitvaartbegeleiding. Een uitvaart passend bij het geleefde leven brengt ook een passende nota met zich mee. Wat de kosten zijn van een begrafenis of crematie is op voorhand niet te bepalen. Daarvoor is de variatie in uitvaarten te groot. Wel is bekend dat een gemiddelde uitvaart in Nederland zo’n 7500,00 euro kost (Nibud 2017).

Wil je toch vooraf weten wat de kosten zijn van een “passend afscheid” dan kan dat natuurlijk. Ik kom graag voor een vrijblijvend gesprek langs. Alle praktische zaken rondom de uitvaart komen dan aan bod. Als je dat geruststelt maak ik een passende begroting van de op dat moment geldende kosten.

Omdat Philia Uitvaartbegeleiding onafhankelijk en transparant werkt, zijn er geen belangen bij de keuzes die jij maakt. Philia Uitvaartbegeleiding werkt niet met provisies maar berekent de kosten één op één aan je door. Waardoor de gehanteerde tarieven veelal gunstiger uitvallen.

Lees verder voor prijsvoorbeelden

Voorbeeld uitvaartkosten

Crematiekosten 2021

€ 4999,-

In dit voorbeeld is uitgegaan van een persoonlijke uitvaart met thuisopbaring en afscheid in crematorium met 50 personen.

 • Aannemen en uitvoeren van de uitvaart, incl. wettelijke formaliteiten en begeleiding op de dag van de uitvaart
 • Doen van aangifte bij de Gemeente en akte van overlijden
 • Opbaring in woonhuis incl. laatste verzorging en dagelijkse controle
 • Basiskist populier, keuze uit 3 kleuren
 • 50 rouwkaarten met eigen afbeelding, inclusief porti
 • Bloemstuk voor op de kist (in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van €150,-)
 • Zilvergrijze Mercedes rouwwagen dag van de uitvaart
 • Crematiekosten (crematorium Hoeksche Waard) incl. accommodatie 90 minuten
 • Catering; voor 50 personen kopje koffie met koek/cake
 • Condoleanceregister
 • Nazorg incl. boekje Zorgna

                        Begraafkosten 2021

                        € 6249,-

In dit voorbeeld is uitgegaan van een persoonlijke begrafenis in een algemeen graf (15 jaar) binnen de Gemeente Hoeksche Waard. Opbaring in 24 uurs kamer met eigen sleutel.

 • Aannemen en uitvoeren van de uitvaart, incl. wettelijke formaliteiten en begeleiding op de dag van de uitvaart
 • Gebruik 24 uurs kamer, crematorium Hoeksche Waard
 • Gebruik aula crematorium HW (afscheid) 30 minuten
 • Basiskist populier, keuze uit 3 kleuren
 • 50 rouwkaarten met eigen afbeelding, incl. porti
 • Bloemstuk voor op de kist (in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van €150,-)
 • Zilvergrijze Mercedes rouwwagen op dag van de uitvaart
 • Begraafkosten algemeen graf, 15 jaar
 • Gebruik aula begraafplaats voor condoleance
 • Catering; voor 50 personen kopje koffie met koek/cake
 • Familie draagt/rijd zelf naar het graf
 • Condoleanceregister
 • Nazorg incl. boekje Zorgna

Binnen de uitvaartbranche wordt op verschillende manieren omgegaan met de tarieven. Bijna alle ondernemers vragen een basis- of aannametarief. Dit bedrag kan flink verschillen. Dat heeft te maken met de diensten en producten die daar onder vallen. Mijn advies is om meerdere offertes op te vragen en deze goed met elkaar te vergelijken. In de meeste gevallen zal je zien dat mijn tarieven zeer gunstig zijn, omdat ik alle gemaakte kosten één op één doorbereken.

Philia Uitvaartbegeleiding hanteert een aannametarief van        € 1849,-

Hieronder vallen:

 • Bespreken van de uitvaart
 • De begroting
 • Afstemming betrokken partijen
 • Aangifte van overlijden bij wettelijke instanties
 • Afwikkelen wettelijke formaliteiten
 • Gedenkboek met condoleanceregister
 • Vervaardigen van draaiboeken voor alle betrokken partijen
 • Begeleiding tijdens de dag van de uitvaart
 • Vooruitbetaling van gemaakte kosten
 • Indienen van verzekeringspolissen (indien aanwezig)
 • Afhalen van de as bij crematorium (indien gewenst)
 • Nazorg

Bijkomende kosten worden één op één op de factuur doorberekend zijn o.a.;

 • Laatste verzorging van de overledene
 • Speciale verzorging overledene
 • Materialen t.b.v. het koelen van de overledene, thanatopraxie en of mortuariumkosten
 • Vervoer van de overledene en overige vervoerskosten
 • Kosten van een 24 uurs kamer
 • Locatiehuur kosten
 • Uitvaartkist of opbaarplank/wade
 • Akte van overlijden
 • Bloemen
 • Rouwdrukwerk en verzendkosten
 • Advertenties
 • Online condoleance
 • Crematie- of begrafeniskosten
 • Cateringkosten
 • Uitvaartassistenten en of dragers
 • Overige dienstverleners zoals uitvaartfotograaf, uitvaartmuziek
 • Afnemen van vingerafdruk t.b.v. sieraden
 • Grafmonument (vergunning) of urn

Vertrouwd dichtbij

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar