Tarieven

Tarieven

Tarieven

Onafhankelijk en transparant zonder belangen bij de keuzes die gemaakt worden.

Voor elk budget een passende uitvaart dat is het uitgangspunt van Philia Uitvaartbegeleiding. Een uitvaart passend bij het geleefde leven brengt ook een passende nota met zich mee. Wat de kosten zijn van een begrafenis of crematie is op voorhand niet te bepalen. Daarvoor is de variatie in uitvaarten te groot. Wel is bekend dat een gemiddelde uitvaart in Nederland zo’n 7500,00 euro kost (Nibud 2017).

Wil je toch vooraf weten wat de kosten zijn van een “passend afscheid” dan kan dat natuurlijk. Ik kom graag voor een vrijblijvend gesprek langs. Alle praktische zaken rondom de uitvaart komen dan aan bod. Als je dat geruststelt maak ik een passende begroting van de op dat moment geldende kosten.

Omdat Philia Uitvaartbegeleiding onafhankelijk en transparant werkt, zijn er geen belangen bij de keuzes die jij maakt. Philia Uitvaartbegeleiding werkt niet met provisies maar berekent de kosten één op één aan je door. Waardoor de gehanteerde tarieven veelal gunstiger uitvallen.

Binnen de uitvaartbranche wordt op verschillende manieren omgegaan met de tarieven. Bijna alle ondernemers vragen een basis- of aannametarief. Dit bedrag kan flink verschillen. Dat heeft te maken met de diensten en producten die daar onder vallen. Mijn advies is om meerdere offertes op te vragen en deze goed met elkaar te vergelijken. In de meeste gevallen zal je zien dat mijn tarieven zeer gunstig zijn, omdat ik alle gemaakte kosten één op één doorbereken.

Philia Uitvaartbegeleiding hanteert een aannametarief van        € 1849,-

Hieronder vallen:

 • Bespreken van de uitvaart
 • De begroting
 • Afstemming betrokken partijen
 • Aangifte van overlijden bij wettelijke instanties
 • Afwikkelen wettelijke formaliteiten
 • Gedenkboek met condoleanceregister
 • Vervaardigen van draaiboeken voor alle betrokken partijen
 • Begeleiding tijdens de dag van de uitvaart
 • Vooruitbetaling van gemaakte kosten
 • Indienen van verzekeringspolissen (indien aanwezig)
 • Afhalen van de as bij crematorium (indien gewenst)
 • Nazorg

Bijkomende kosten worden één op één op de factuur doorberekend zijn o.a.;

 • Laatste verzorging van de overledene
 • Speciale verzorging overledene
 • Materialen t.b.v. het koelen van de overledene, thanatopraxie en of mortuariumkosten
 • Vervoer van de overledene en overige vervoerskosten
 • Kosten van een 24 uurs kamer
 • Locatiehuur kosten
 • Uitvaartkist of opbaarplank/wade
 • Akte van overlijden
 • Bloemen
 • Rouwdrukwerk en verzendkosten
 • Advertenties
 • Online condoleance
 • Crematie- of begrafeniskosten
 • Cateringkosten
 • Uitvaartassistenten en of dragers
 • Overige dienstverleners zoals uitvaartfotograaf, uitvaartmuziek
 • Afnemen van vingerafdruk t.b.v. sieraden
 • Grafmonument (vergunning) of urn

Zelf regelen uitvaart

De diversiteit bij uitvaarten is ontzettend groot maar de keuze om de uitvaart zelf te organiseren lijkt minder voorhanden. Deze keuze wil ik je wel bieden.

Ik heb respect voor ieders keuze, ook als je de regie in eigen handen wilt houden bij de uitvaart en het organiseren ervan.

Voor het ondersteunen bij het zelfregelen van de uitvaartplechtigheid hanteer ik een aannametarief van € 425,00.

Hieronder vallen:

 • Gebruik van de kennis van Philia Uitvaartbegeleiding, advies en ondersteuning via mail, telefoon of WhatsApp
 • Ondersteuning bij alle te nemen stappen en bij het stukje ‘timemanagement’
 • Het vastleggen van de daarvoor ingerichte locaties zoals rouwcentra, crematoria of begraafplaatsen
 • Contactpersoon tussen jou en de leveranciers, zoals de begraafplaatsbeheerder, bloemist, vervoersbedrijf, dragers, kistenleverancier, drukker etc.
 • Alle wettelijke formaliteiten die nodig zijn worden digitaal aangeleverd

Wat valt hier niet onder?

 • Fysieke aanwezigheid bij de begeleiding
 • Doen van aangifte
 • Begeleiding tijdens de dag van de uitvaart
 • Verzorgen van de benodigde draaiboeken
 • Kosten voor het vormgeven van de uitvaartplechtigheid zoals uitvaartkist, rouwcirculaire, rouwbloemen, huur locaties, consumpties, akte van overlijden, etc.

Indien je gaandeweg tegen dingen aanloopt die je toch liever uitbesteedt, dan is dat geen probleem. In goed overleg maken we duidelijke afspraken en neem ik die werkzaamheden graag voor je uit handen.

Vertrouwd dichtbij

Bij overlijden dag en nacht bereikbaar