Kleurrijk afscheid

De uitvaartcoach als kameleon
Kameleons staan bekend om het vermogen van kleur te kunnen veranderen.
Als uitvaartcoach neem ik ook de kleur aan van de familie die ik begeleid, net als de kameleon zich aanpast aan zijn (tijdelijke) omgeving.

Over het aanpassen aan de wensen en behoeftes van families

De uitvaartcoach als kameleon

Kameleons staan bekend om het vermogen van kleur te kunnen veranderen. Als uitvaartcoach neem ik ook de kleur aan van de familie die ik begeleid, net als de kameleon zich aanpast aan zijn (tijdelijke) omgeving. 

“Toen je binnenkwam voelden we meteen dat het klopte”

Soms gaat het zo snel als bij de eerste drie stappen dat ik mijn kleur al aanpas aan de familie bij wie ik binnenkom. Door meteen de juiste verbinding te maken, ontstaat er vertrouwen en de ruimte om samen een passend afscheid te creëren. Door goed te luisteren en af en toe een suggestie te geven, ervaren nabestaanden de ruimte om zelf over de vele keuzes na te denken, in plaats van het gebruikelijke te volgen.

Het veel zelf kunnen doen is voor families van onschatbare waarde. Vooral in de periode na de uitvaart, waarbij het verwerken van het verlies pas echt gaat beginnen, is dit erg belangrijk. Het besef dat iemand er niet meer is en alles voorgoed anders zal zijn moet een plekje krijgen. Het gemis en verdriet blijft, maar het met een warm gevoel terug kunnen kijken op de week van de uitvaart biedt op deze momenten veel troost.

“Voor ons gevoel was je er wel en toch ook niet”

Elke familie kent zijn eigen kleur. Door deze kleur aan te nemen, ontstaan er voor mij veel openingen om de uitvaart een vorm te geven die aansluit op het unieke geleefde leven. Als alles eenmaal geregeld is, breekt voor mij het moment aan om mijn eigen kleur weer aan te nemen. Hierdoor verdwijn ik meer en meer uit beeld. Natuurlijk behoud ik de regie en kijk ik goed waar mijn ondersteuning nog nodig is, maar ik geef het spreekwoordelijke stokje weer terug aan de nabestaanden. Zo ervaren zij weer hoe het voelt om de regie in eigen handen te hebben, wat uiteindelijk bijdraagt aan een goede start van het rouwproces.

Coronavirus update

In de persconferentie van 13 oktober werd opnieuw bevestigd dat uitvaarten niet onder de maximale groepsgrootte van 30 personen vallen. Er mogen maximaal 100 personen binnen en 250 personen buiten aanwezig zijn.

20-10-2020

Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de huidige coronamaatregelen en uitvaarten, staan alle belangrijskte aandachtspunten hieronder weergegeven.

Aantal personen op een uitvaart
In de persconferentie van 13 oktober werd opnieuw bevestigd dat uitvaarten niet onder de maximale groepsgrootte van 30 personen vallen.

Er mogen maximaal 100 personen binnen en 250 personen buiten aanwezig zijn. LET OP dit is per uitvaartlocatie afhankelijk van de ruimte om de 1.5 meter regel te kunnen garanderen;

 • Crematorium de Essenhof Dordrecht: max. 30 personen in de aula;
 • Crematorium Rotterdam Zuid: max. 30 personen kleine aula / max. 40 personen grote aula. Er bestaat de mogelijkheid om beide aula’s te combineren tot max 70 personen (einde van de dag);
 • Crematorium Hoeksche Waard: max. 80 personen

 

Mondkapje / gezichtsmasker dragen
Het dragen van een gezichtsmasker/mondkapje is tijdens de uitvaart niet verplicht wel sterk aangeraden. In veel openbare ruimtes geldt; dragen mondkapjes wenselijk, wanneer men zich niet verplaatst en 1,5 meter afstand kan houden mag deze af.
Het is op dit moment alleen een advies, nog geen verplichting, ook niet bij een uitvaart.

Consumpties bij een condoleance of samenzijn na de uitvaart.
Wanneer een condoleance of samenzijn op dezelfde locatie gehouden wordt als de uitvaartdienst zelf, dan is horeca toegestaan.
Dat houdt dus in, dat de koffiekamer mag worden gebruikt voor een condoleance. Hierbij dient iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar plek te blijven zitten. Handen schudden en knuffelen is nog steeds niet toegestaan.

Persoonlijk afscheid nemen
Een condoleance aan huis wordt lastig door het maximale aantal bezoekers van 3 personen per dag. Voor alle genodigden op de dag van de uitvaart is het natuurlijk wel mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen voorafgaand aan het afscheid. Voor alle genodigden die niet bij het afscheid aanwezig kunnen zijn is het verzorgen van een livestream mogelijk.

Voor meer informatie en of vragen rondom dit onderwerp kan je een bericht sturen naar dit mail adres of bellen met dit nummer.

Uitvaart coaching

Een kernbegrip in de begeleiding van Philia Uitvaartbegeleiding is het zelf doen. De mate van begeleiding wordt bepaald door de wensen en behoeftes van de nabestaanden. Uiteindelijk gaat het erom dat nabestaanden, ondanks al het verdriet, met een goed gevoel terug kunnen kijken op een periode van afscheid nemen.’

‘Ik leg geen keuzes op, ik voeg keuzes toe’

Wanneer een dierbare komt te overlijden, komt er veel op de nabestaanden af. Er moet een uitvaart geregeld worden, vrienden en kennissen verwittigd, bloemen besteld, en ondertussen is er veel verdriet, ongeloof en andere hoogoplopende emoties. Peggy de With van Philia Uitvaartbegeleiding coacht nabestaanden door deze lastige periode, met een aantal bijzondere en zeer waardevolle kwaliteiten.

In een moeilijke, onzekere en verdrietige tijd, is het hebben van een rots in de branding zeer welkom. Deze houvast biedt Philia Uitvaartbegeleiding, met kennis en kunde en met inlevingsvermogen en geduld. ‘Er is wat mij betreft een groot verschil tussen het zijn van een uitvaartleider, de persoon die de uitvaart verzorgt, en een uitvaartbegeleider. Als uitvaartbegeleider treed ik op de voorgrond als dat gewenst is en vul ik de gaten op waar nodig. Een uitvaartbegeleider informeert over de keuzes en vertelt niet “hoe het moet of hoort”. Bij goede begeleiding gaat het altijd om de ander en worden eigen overtuigingen en vooroordelen achterwege gelaten. Het gaat immers om wat nabestaanden nodig hebben. ‘De mate waarin ik leiding neem is uiteindelijk aan de familie.’

Eigen inbreng

De mate van begeleiding wordt bepaald door de wensen en behoeftes van de nabestaanden. Een kernbegrip van Philia Uitvaartbegeleiding is het zelf doen. ‘Ik vind het belangrijk dat nabestaanden zoveel mogelijk betrokken worden bij het vormgeven van de uitvaart. Uiteindelijk gaat het erom dat nabestaanden, ondanks al het verdriet, met een goed gevoel terug kunnen kijken op een periode van afscheid nemen.’

Natuurlijk is de hoeveelheid “zelf doen” ook afhankelijk van de omstandigheden waarin de uitvaart geregeld wordt. ‘Wanneer iemand terminaal is geweest, heeft de familie vaak al over de uitvaartwensen gesproken. Ondanks het verdriet is er veelal berusting bij het afscheid nemen. Wanneer iemand daarentegen uit het leven wordt weggerukt, blijven nabestaanden vooral achter met verwarring en vragen. Dan verloopt het vormgeven van het afscheid compleet anders. En zal van het “zelf doen” minder sprake zijn.

Keuzes toevoegen in plaats van nemen

‘Wanneer ik binnen kom, pas ik me aan aan het reilen en zeilen van de familie. Het liefst kom ik binnen en zet ik mijn tas op de gang. Dat heeft als reden dat wanneer ik meteen mijn map zou presenteren, ik letterlijk de ruimte inneem en de ander uit zijn gewone doen en laten haal. Met als gevolg dat nabestaanden zich meer afhankelijk zullen opstellen en mij ervaren als een leider. Juist de creatieve inbreng zonder vastgestelde kaders is bij het maken van de juiste keuzes erg belangrijk. Daar ga ik naar opzoek.’

Een goed voorbeeld van deze aanmoediging om zelf keuzes te nemen is de rouwkaart. ‘Ik leg geen keuzes op, ik voeg keuzes toe. Wanneer ik een kaartenboek met allerlei afbeeldingen zou presenteren, dan zit er altijd wel eentje tussen die bij de overledene past. Is dat dan een persoonlijke boodschap? Nee. Veel liever presenteer ik een lege kaart, ik laat de formaten zien, de praktische grenzen. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar de verdere invulling van de op maat gemaakte rouwkaart.’

‘Zodra ik iets aanreik, heb ik het creatieve vermogen al een heel eind weggehaald. Ik probeer zo min mogelijk keuzes in de mond te leggen. Op een gegeven moment komen er vanzelf wel leuke ideeën. Niet altijd even haalbaar, maar door de juiste vragen te stellen en suggesties te leveren, buig ik deze ideeën om naar mogelijkheden. Uiteindelijk zit er altijd een bruikbaar concept bij. Het liefste laat ik de familie zelf het gouden ei leggen.’

Creatieve vrijheid is niet voor iedereen

Het aanspreken van een vrij en creatief denkvermogen is niet voor iedereen. ‘Ik merk het heus wel als mensen op me leunen en ontzorgd willen worden.’ Sommige mensen willen gewoon een kaart uitzoeken, ze willen geleid worden. Maar het is de taak van Philia Uitvaartbegeleiding om te zorgen dat de leiding niet te snel wordt gepakt. ‘Veel mensen denken dat ze niet weten wat ze willen, of ze denken vooral dingen te weten die ze absoluut niet willen. Maar later blijkt dan dat dit onterecht was en dat ze bepaalde keuzes graag zouden willen terugdraaien. Dan is het vaak te laat. Mijn taak is om aan de voorkant veel vast te leggen, uit te vinden waarom nabestaanden spreken over wat zij allemaal niet willen en vanuit welke emoties dat gebeurt.’

Een luisterend oor

Wat Philia Uitvaartbegeleiding bijzonder maakt is het vermogen om haarfijn tussen de regels door te lezen en te luisteren naar wat er juist niet gezegd wordt. ‘Ik hoor heel vaak dat ik eindeloos veel geduld heb. Ik heb als uitvaartbegeleider een actieve rol, maar ik luister en ik ben vooral erg aan het scannen wat er niet verteld wordt. Juist dat is voor mij van belang om te weten. Als nabestaanden spreken over wat zij allemaal niet willen, dan probeer ik eruit te halen waarom dat zo is. Vaak zijn deze keuzes ontstaan uit gedachten die een onrealistisch beeld schetsen of vanuit eerdere (onprettige) ervaringen.’ Juist dan is het belangrijk om het gesprek aan te gaan om deze angstgedachten beter leren begrijpen waarna het mogelijk wordt om een passend alternatief te vinden. Door iemand in zijn waarde te laten en ruimte te geven aan alle emoties die er zijn, ontstaat vertrouwen.’

Coachen van de nabestaanden

De eigenschap om goed te luisteren, actief mee te denken wanneer nodig, en passief te blijven wanneer mogelijk is wat de aanpak van Philia Uitvaartbegeleiding uniek maakt.  ‘In veel gevallen ben ik veel meer een nabestaandencoach dan een uitvaartverzorger. Een waardig afscheid, daar werken we zeker naar toe, maar ik ben in de voorbereidingen vooral bezig met de mensen die er nog zijn. Ik coach de nabestaanden en sleep ze door deze moeilijke periode heen, soms letterlijk.’

De mate van coaching heeft ook te maken met de manier waarop de dood intrede heeft gedaan. Helaas heeft niet iedereen veel tijd om aan het idee te kunnen wennen. Wanneer iemand uit het leven is gerukt, is dat een heel andere situatie dan wanneer iemand een respectabele leeftijd heeft bereikt of terminaal was. ‘Bij plotseling overlijden zijn de nabestaanden vaak echt in de war. Dan ben ik een volle week aan het kijken waar ik een gaatje kan vinden om de nodige organisatorische vragen te stellen. Begraven of cremeren?’

Over Philia

Philia is het Griekse woord voor vriendschap. ‘In mijn werkwijze ben ik een tijdelijke vriend van de familie, een schouder om op te leunen. Zoals in vriendschap; is mijn doel te zorgen dat het de ander goed gaat.’ In het beeldmerk van Philia Uitvaartbegeleiding wordt een kamperfoelieblad gebruikt. Deze klimplant staat symbool voor betrouwbaarheid, toewijding en verbondenheid. Deze kernwaarden vind je terug in de begeleiding. 

Coronavirus

Inmiddels zijn we weken verder met de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus maximaal te controleren. De effecten op ons leven worden steeds concreter en de gevolgen steeds zichtbaarder. Zo is ook de uitvaartbranche in de greep van het coronavirus. De opgelegde restricties hebben invloed op de organisatie en uitvoering van uitvaarten

4-4-2020

Niet alleen het leven staat onder zware druk door het coronavirus. Ook de dood.

 

Inmiddels zijn we weken verder met de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus maximaal te controleren. De effecten op ons leven worden steeds concreter en de gevolgen steeds zichtbaarder. Zo is ook de uitvaartbranche in de greep van het coronavirus. De opgelegde restricties hebben invloed op de organisatie en uitvoering van uitvaarten: vanaf het eerste gesprek, de verzorging van de overledene tot aan het moment van definiteif afscheid nemen van je overleden dierbare.

Hieronder staan de aanpassingen van het RIVM weergegeven;

 • Laatste verzorging van de overledene kan helaas niet meer in bijzijn van nabestaanden worden uitgevoerd.
 • Opbaarlocaties waaronder die van verpleeghuizen en gebruik van 24-uurs kamer zijn (nagenoeg) niet meer mogelijk. Dit verschilt per locatie.
 • Openbare rouwbezoeken/condoleanceavonden zijn niet meer mogelijk, alleen in besloten kring. Hoeveel mensen toegelaten worden is afhankelijk van de locatie.
 • Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of op begraafplaatsen mogen door maximaal 30 personen worden bijgewoond. Dit is inclusief familie en “extern personeel” zoals bijvoorbeeld een uitvaartfotograaf en of livestream medewerker(s).
 • Koffiekamer met consumpties na de uitvaart is helaas niet meer mogelijk
 • Condoleancemappen mogen niet meer gebruikt worden
 • Ovenruimte is niet meer toegankelijk voor nabestaanden 

 

De maatregelen vragen om veranderingen en flexibiliteit op verschillende vlakken. Maar hoe?

 • Laatste verzorging mag natuurlijk wel door de nabestaanden zelf gedaan worden, eventueel met begeleiding op afstand.
 • Thanatopraxie (lichte balseming) is wel mogelijk, hierdoor kan iemand ook zonder uitvaartkist worden opgebaard in eigen huis (indien een 24-uurs kamer niet beschikbaar is).
 • Thuisopbaringen zijn mogelijk, met of zonder koeling.
 • Uitvaart kan thuis bij nabestaanden worden besproken (indien 1,5 meter mogelijk is). Hierbij worden tafels afgenomen met wipes en handen gedesinfecteerd bij gebruik van bijvoorbeeld het kaartenboek.
 • Livestream of afscheidsfotografie kan worden ingezet om mensen die niet bij het afscheid aanwezig kunnen zijn toch deel te laten nemen/terug te laten kijken.
 • Condoleanceblaadjes kunnen meegestuurd worden met de rouwkaart.

 

Philia uitvaartbegeleiding levert maatwerk uitvaarten. De genomen maatregelen hebben invloed op het verzorgen van uitvaarten maar niet op onze creativiteit en flexibiliteit. 

Indien je meer informatie wilt over wat mogelijk is bij het verzorgen van uitvaarten, tijdens de aanpassingen van het RIVM, neem dan vrijblijvend contact op +31 6 11 19 30 77

Cretio – Nazorg

Een vertrouwenspersoon met levenservaring en kennis van zaken waar het juridische, fiscale, administratieve en emotionele kwesties betreft.

Bij het vormgeven van een afscheid moet veel geregeld worden maar ook de periode erna zijn er diverse zaken die veel aandacht vragen. Kijk hier voor meer informatie over de periode na de uitvaart. Wanneer er allerlei vragen of zelfs zorgen zijn op het gebied van de financiële afwikkeling, dan kan een vertrouwenspersoon uitkomst bieden.

Philia Uitvaartbegeleiding werkt samen met Yvonne Swaak van Cretio om je ook in de periode na de uitvaart op een persoonlijk en betrokken manier te begeleiden.

Yvonne Swaak begeleid je bij het in kaart brengen van de situatie na het overlijden van jouw dierbare. Zij inventariseert wat nodig en mogelijk is, schakelt indien nodig netwerkpartners in en staat je vooral praktisch ter zijde. Yvonne is er voor jou met al haar levenservaring en kennis van zaken waar het juridische, fiscale, administratieve en emotionele betreft.

Column In de Buurt Hoeksche Waard

“Bij een uitvaart gaat het niet om wat gebruikelijk is,’ vindt Peggy de With van Philia Uitvaartbegeleiding”

Als je aan een uitvaart denkt, komt waarschijnlijk al snel het gebruikelijke beeld naar boven van een formele aula, waarin de aanwezigen in rijen achter elkaar luisteren naar toespraken. Volgens Peggy de With van Philia Uitvaartbegeleiding is dit geen standaard aanpak die in alle gevallen gevolgd moet worden. “Het gaat om wat past bij de overledene.”

Peggy de With is uitvaartbegeleidster, maar ziet zichzelf meer als iemand die nabestaanden coacht. “Natuurlijk moet je kunnen plannen en organiseren, maar het helpen en begeleiden van de nabestaande vind ik het belangrijkste onderdeel van mijn werk. Ik zeg altijd: ik verzorg uitvaarten, maar begeleid nabestaanden. Ik loop niet in een uur even een vragenlijstje door, maar besteed écht aandacht aan de ander.”

Samen

Peggy staat voor je klaar met advies op alle aspecten van een uitvaart: van de rouwkaart tot en met de locatie. “Maar ik geef alleen suggesties als daar behoefte aan is”, benadrukt ze. “Ik stuur nooit ergens op aan. Niet dat het op zichzelf fout is om alles uit handen te nemen, hoor. Maar ik vind het belangrijk dat mensen zelf bepalen in hoeverre ze op mij leunen. Het is echt een samenwerking: zoiets doe je met elkaar. Ik denk uiteraard graag mee, maar als iemand graag zelf bepaalde dingen wil regelen, dan kan dat ook. Wellicht met telefonische assistentie, zodat ik je wel de weg kan wijzen, handvatten kan geven. Je moet voorkomen dat je met twee kapiteins op één schip komt.”

Keuzes

“Als iemand graag ontzorgd wil worden, dan neem ik natuurlijk de regie”, vertelt Peggy. “Dan gaan we samen opzoek naar wat nodig is en bespreek ik de keuzes die er zijn. Mensen reageren vaak positief verrast als ik met ideeën kom: Oh, kan dat? Ja, dat kan. Het begint vaak al met de locatie van het opbaren. Dat kan bijvoorbeeld in een speciaal ingerichte ruimte, waar nabestaanden 24 uur per dag toegang toe hebben; een zogeheten 24 uurs-kamer. Daarnaast kan het natuurlijk ook gewoon thuis.”

Ook de locatie van de uitvaart zelf is flexibel: Een kasteel, op het strand, een boerderij of in je eigen tuin: er is echt meer mogelijk dan soms gedacht wordt. Of misschien wil je wel een voor de hand liggende locatie, maar de dienst nét even op een andere manier. Informeler, bijvoorbeeld. Dat je niet in rijtjes achter elkaar in een formele aula zit, maar dat we een andere ruimte of opstelling kiezen.”

Contact

Ben je ook benieuwd naar de werkwijze van Philia Uitvaartbegeleiding? Neem gerust eens een kijkje op de website of neem contact op  +31 6 11 19 30 77

Zorgna

Ook in de periode na de uitvaart moeten er veel zaken geregeld worden. Het boekje Zorgna biedt helderheid en hulp. Deze ontvang je in de week van de uitvaart.

15-2-2020

Zorgna boekje

Ook in de periode na de uitvaart moeten er veel zaken geregeld worden. Aan de ene kant zijn er de emoties die veel aandacht en energie vragen en aan de andere kant moet je veel regelen en zakelijke beslissingen nemen. Vaak gaan deze beslissingen over onderwerpen waar je nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Het boekje Zorgna wat je van mij ontvangt in de week van de uitvaart kan daarbij helpen. De chronologische opbouw, het complete overzicht, handige checklists en adressen van relevante instanties en informatieverstrekkers bieden helderheid en hulp. Dat bespaart een hoop moeite en onduidelijkheid.

Nazorg

De dag van de uitvaart is geweest, langzaam komt het besef dat het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Een moeilijke periode die veel aandacht en energie van je vraagt. Daarom neem ik een aantal dagen na de uitvaart contact met je op om te horen hoe alles verloopt. Misschien zijn er vragen of heb je behoefte aan hulp of een luisterend oor.

Een aantal weken na de uitvaart kom ik bij je langs. We kijken dan terug op de week van de uitvaart, we nemen samen de uitvaartnota door en ik ben er om te horen of ik je nog ergens bij kan ondersteunen.

Dat kan zijn op praktisch gebied bijvoorbeeld bij het verzorgen van dankkaartjes, de keuze as-bestemming of grafmonument. Of misschien heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste instanties. Net als in de week van de uitvaart luister ik naar de behoeftes en begeleid je bij het maken van de juiste stappen.

Meer informatie over de periode ná de uitvaart kan je vinden op  www.philiauitvaart.nl/na-de-uitvaart Hier staan tevens de directe links weergegeven voor het opzeggen van social media accounts.

Een plekje geven – uitvaartlocatie

Jouw uitvaart op een bijzondere locatie organiseren? Philia Uitvaartbegeleiding helpt bij het vinden van een geschikte uitvaartlocatie en het organiseren van de uitvaart.

31-1-2020

Wanneer de liefde waar je zo veel van houdt overlijdt, wanneer je een laatste keer bij elkaar bent om afscheid te nemen en wanneer je zo dankbaar bent voor het leven dat je samen hebt gehad en dit in een fijne setting wil gedenken… Welke plek kies je dan?

Tijdens het begeleiden van uitvaarten maak ik steeds vaker mee dat men niet meer kiest voor de ‘formele setting’ van een aula in een uitvaartcentrum of begraafplaats. Steeds vaker wordt er gekozen voor een ‘informele setting’, een uitvaartlocatie die qua sfeer en uitstraling aansluit op jouw persoonlijke wensen. Denk aan een kasteel, een landgoed, theater, restaurant, clubgebouw of in je eigen huis of tuin.

Het informele karakter van een uitvaart wordt, naast de gekozen locatie, vooral bepaald door wat je deelt en doet. Een locatie waarvan je zelf de indeling kan bepalen, biedt meer gelegenheid om iedereen te betrekken bij het afscheid, dan wanneer men achter elkaar zit in een formele aula. Een huiselijke uitstraling zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid, het draagt ook bij aan een meer ontspannen sfeer tijdens deze verdrietige momenten van afscheid nemen.

Zijn alle locaties geschikt voor een afscheid of condoleance?

Vaak wordt gedacht; waar getrouwd wordt kan ook gerouwd worden. Helaas is dat niet zo vanzelfsprekend. Niet alle locaties zijn geschikt voor een afscheid of condoleance. Het begint al met een goede bereikbaarheid van de uitvaartlocatie, want wanneer iemand op vrijdagavond overlijdt, is het niet handig dat er maandagochtend pas besproken kan worden. De mate van betrokkenheid en gastvrijheid (hospitality) van een locatie verschilt enorm, ervaring met het faciliteren van een afscheid is daarom een pré.

Heeft de locatie echter geen ervaring, dan kan de uitvaartondernemer hierbij een belangrijke rol spelen. Philia Uitvaartbegeleiding heeft ruime ervaring met het verzorgen van uitvaarten op bijzondere locaties en helpt je graag bij het maken van een juiste keuze. Wil je weten welke mogelijkheden er zijn in jouw omgeving of wil je meer informatie over ondersteuning neem dan contact op: 06-11193077

 

Terugblikken op 2019

Met Philia Uitvaartbegeleiding wilde ik een toevoeging zijn op het tot dan toe bestaande aanbod in uitvaartondernemers. Daarnaast wilde ik toekomstige nabestaanden een vernieuwende kijk op uitvaarten meegeven. Dit uitgangspunt bleek een schot in de roos.

9-1-2020

Begin 2019 was ik naast het verzorgen van uitvaarten vooral druk met het opzetten van Philia Uitvaartbegeleiding. Het vervaardigen van een website was de eerste stap. Die werd gevolgd door het plaatsen van advertenties, het maken van diverse uitingen en reclamemateriaal. Op de eerste dag van mei kon ik zo officieel van start gaan.

Met Philia Uitvaartbegeleiding wilde ik een toevoeging zijn op het tot dan toe bestaande aanbod in uitvaartondernemers. Daarnaast wilde ik toekomstige nabestaanden een vernieuwende kijk op uitvaarten meegeven. Dit uitgangspunt bleek een schot in de roos. Het werd al snel duidelijk dat er vraag was naar uitvaarten waarbij uitgegaan wordt van de eigen wensen en stijl.

Alle uitvaarten waren uniek, evenals de nabestaanden. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en dus ook een eigen kijk op het afscheid nemen. Er waren uitvaarten in besloten kring of juist met iedereen die zich betrokken voelde. Er waren uitvaarten op bijzondere locaties zoals in eigen tuin of in een lievelingsrestaurant. Ook maakten we gebruik van meer voor de hand liggende locaties, die met wat aanpassingen heel eigen werden gemaakt. Elke uitvaart was even uniek.

Het vertrouwen dat ik bij elke uitvaart ontving, vind ik het meest bijzonder. Ik ben erbij op de meest intieme momenten. “Vertrouwd dichtbij” zoals mijn slogan vertelt. Op die momenten ben ik een soort ‘geadopteerd familielid’ dat begeleidt, ondersteunt en ook loslaat op de momenten dat het kan.

Hoewel ik iedere keer weer veel dankbaarheid ontving voor mijn begeleiding en ondersteuning, bedankte ook ik de nabestaanden voor hun vertrouwen en inzet. Want juist door die ‘verbinding’ met elkaar, kan het verhaal uit dat unieke leven worden verteld.

Via deze weg wil ik alle nabestaanden nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking!